top of page
Donor Circles_bg.jpg
Donor Benefits
 • חבר 60$
  מנוי לניוזלטר של התזמורת איזכור שם התורם בתוכניית קונצרט
 • תורם 120$
  מנוי לניוזלטר של התזמורת איזכור שם התורם בתוכניית קונצרט איזכור שם התורם בתוכנייה השנתית איזכור שם התורם באתר התזמורת איזכור שם התורם בדו"ח השנתי
 • תומך 300$
  מנוי לניוזלטר של התזמורת איזכור שם התורם בתוכניית קונצרט איזכור שם התורם בתוכנייה השנתית איזכור שם התורם באתר התזמורת איזכור שם התורם בדו"ח השנתי ציון השם על גבי קיר התומכים בתיאטרון ירושלים הזמנות לקבלות פנים ואירועי תורמים הזמנות לחזרות מיוחדות לקהילת התומכים של התזמורת הסימפונית ירושלים הזמנות לאירועי חינוך הזמנות לקונצרטים בקהילה זיכוי למשקאות (קלים) לשימוש בתיאטרון ירושלים
 • מיטיב 600$
  מנוי לניוזלטר של התזמורת איזכור שם התורם בתוכניית קונצרט איזכור שם התורם בתוכנייה השנתית איזכור שם התורם באתר התזמורת איזכור שם התורם בדו"ח השנתי ציון השם על גבי קיר התומכים בתיאטרון ירושלים הזמנות לקבלות פנים ואירועי תורמים הזמנות לחזרות מיוחדות לקהילת התומכים של התזמורת הסימפונית ירושלים הזמנות לאירועי חינוך הזמנות לקונצרטים בקהילה זיכוי למשקאות (קלים ואלכוהוליים) לשימוש בתיאטרון ירושלים הזמנה זוגית לאירוע הוקרה שנתי לתורמים גישה למושבים מועדפים בקונצרטים ובאירועים מיוחדים הזמנות לאירועים מאחורי הקלעים ולסיורי הופעות אירועים מיוחדים עם אמנים אורחים שוברים לכרטיסים (זוג)
 • פטרון 1200$
  מנוי לניוזלטר של התזמורת איזכור שם התורם בתוכניית קונצרט איזכור שם התורם בתוכנייה השנתית איזכור שם התורם באתר התזמורת איזכור שם התורם בדו"ח השנתי ציון השם על גבי קיר התומכים בתיאטרון ירושלים הזמנות לקבלות פנים ואירועי תורמים הזמנות לחזרות מיוחדות לקהילת התומכים של התזמורת הסימפונית ירושלים הזמנות לאירועי חינוך הזמנות לקונצרטים בקהילה זיכוי למשקאות (קלים ואלכוהוליים) לשימוש בתיאטרון ירושלים הזמנה זוגית לאירוע הוקרה שנתי לתורמים גישה למושבים מועדפים בקונצרטים ובאירועים מיוחדים הזמנות לאירועים מאחורי הקלעים ולסיורי הופעות אירועים מיוחדים עם אמנים אורחים שוברים לכרטיסים (ארבעה) שירות קונסיירז' לאח"מים* הזדמנות לשבת על הבמה לצד המוזיקאים במהלך החזרות הזמנות אח"מ לקונצרט יום העצמאות השנתי
 • נציג 2500$
  מנוי לניוזלטר של התזמורת איזכור שם התורם בתוכניית קונצרט איזכור שם התורם בתוכנייה השנתית איזכור שם התורם באתר התזמורת איזכור שם התורם בדו"ח השנתי ציון השם על גבי קיר התומכים בתיאטרון ירושלים הזמנות לקבלות פנים ואירועי תורמים הזמנות לחזרות מיוחדות לקהילת התומכים של התזמורת הסימפונית ירושלים הזמנות לאירועי חינוך הזמנות לקונצרטים בקהילה זיכוי למשקאות (קלים ואלכוהוליים) לשימוש בתיאטרון ירושלים הזמנה זוגית לאירוע הוקרה שנתי לתורמים גישה למושבים מועדפים בקונצרטים ובאירועים מיוחדים הזמנות לאירועים מאחורי הקלעים ולסיורי הופעות אירועים מיוחדים עם אמנים אורחים שוברים לכרטיסים (שישה) שירות קונסיירז' לאח"מים* הזדמנות לשבת על הבמה לצד המוזיקאים במהלך החזרות הזמנות אח"מ לקונצרט יום העצמאות השנתי מודעת תודה בתוכניית הקונצרט (1/4 עמוד) אפשרות לאמץ נגן אפשרות לפרוס חסות על קונצרט בקהילה הנחות בבית מלון מושבי פרימיום בקונצרט גאלה (זוג) מאמר סקירה על התורם בניוזלטר/באתר/בתוכניית הקונצרט
 • מפיק 5000$
  מנוי לניוזלטר של התזמורת איזכור שם התורם בתוכניית קונצרט איזכור שם התורם בתוכנייה השנתית איזכור שם התורם באתר התזמורת איזכור שם התורם בדו"ח השנתי ציון השם על גבי קיר התומכים בתיאטרון ירושלים הזמנות לקבלות פנים ואירועי תורמים הזמנות לחזרות מיוחדות לקהילת התומכים של התזמורת הסימפונית ירושלים הזמנות לאירועי חינוך הזמנות לקונצרטים בקהילה זיכוי למשקאות (קלים ואלכוהוליים) לשימוש בתיאטרון ירושלים הזמנה זוגית לאירוע הוקרה שנתי לתורמים גישה למושבים מועדפים בקונצרטים ובאירועים מיוחדים הזמנות לאירועים מאחורי הקלעים ולסיורי הופעות אירועים מיוחדים עם אמנים אורחים שוברים לכרטיסים (8) שירות קונסיירז' לאח"מים* הזדמנות לשבת על הבמה לצד המוזיקאים במהלך החזרות הזמנות אח"מ לקונצרט יום העצמאות השנתי מודעת תודה בתוכניית הקונצרט (1/2 עמוד) אפשרות לאמץ נגן אפשרות לפרוס חסות על קונצרט בקהילה הנחות בבית מלון מושבי פרימיום בקונצרט גאלה (ארבעה) מאמר סקירה על התורם בניוזלטר/באתר/בתוכניית הקונצרט אפשרות לאמץ נגן ראשי אפשרות לפרוס חסות על פרויקט לבחירתכם אפשרות לפרוס חסות על תוכנית חינוכית אפשרות לפרוס חסות על קונצרט מרכזי הזמנה זוגית לארוחת ערב חגיגית עם המנהל המוזיקלי זוג תגי אח"מ לפסטיבל הללויה

Maestro's Circle

Each Maestro’s Circle level includes all benefits from the preceding levels, plus an exclusive unique package designed to match each member’s needs and interests.

To enquire about sponsoring your favourite projects and naming rights, please contact us at maxim@jso.co.il

 • חבר 60$
  מנוי לניוזלטר של התזמורת איזכור שם התורם בתוכניית קונצרט
 • תורם 120$
  מנוי לניוזלטר של התזמורת איזכור שם התורם בתוכניית קונצרט איזכור שם התורם בתוכנייה השנתית איזכור שם התורם באתר התזמורת איזכור שם התורם בדו"ח השנתי
 • תומך 300$
  מנוי לניוזלטר של התזמורת איזכור שם התורם בתוכניית קונצרט איזכור שם התורם בתוכנייה השנתית איזכור שם התורם באתר התזמורת איזכור שם התורם בדו"ח השנתי ציון השם על גבי קיר התומכים בתיאטרון ירושלים הזמנות לקבלות פנים ואירועי תורמים הזמנות לחזרות מיוחדות לקהילת התומכים של התזמורת הסימפונית ירושלים הזמנות לאירועי חינוך הזמנות לקונצרטים בקהילה זיכוי למשקאות (קלים) לשימוש בתיאטרון ירושלים
 • מיטיב 600$
  מנוי לניוזלטר של התזמורת איזכור שם התורם בתוכניית קונצרט איזכור שם התורם בתוכנייה השנתית איזכור שם התורם באתר התזמורת איזכור שם התורם בדו"ח השנתי ציון השם על גבי קיר התומכים בתיאטרון ירושלים הזמנות לקבלות פנים ואירועי תורמים הזמנות לחזרות מיוחדות לקהילת התומכים של התזמורת הסימפונית ירושלים הזמנות לאירועי חינוך הזמנות לקונצרטים בקהילה זיכוי למשקאות (קלים ואלכוהוליים) לשימוש בתיאטרון ירושלים הזמנה זוגית לאירוע הוקרה שנתי לתורמים גישה למושבים מועדפים בקונצרטים ובאירועים מיוחדים הזמנות לאירועים מאחורי הקלעים ולסיורי הופעות אירועים מיוחדים עם אמנים אורחים שוברים לכרטיסים (זוג)
 • פטרון 1200$
  מנוי לניוזלטר של התזמורת איזכור שם התורם בתוכניית קונצרט איזכור שם התורם בתוכנייה השנתית איזכור שם התורם באתר התזמורת איזכור שם התורם בדו"ח השנתי ציון השם על גבי קיר התומכים בתיאטרון ירושלים הזמנות לקבלות פנים ואירועי תורמים הזמנות לחזרות מיוחדות לקהילת התומכים של התזמורת הסימפונית ירושלים הזמנות לאירועי חינוך הזמנות לקונצרטים בקהילה זיכוי למשקאות (קלים ואלכוהוליים) לשימוש בתיאטרון ירושלים הזמנה זוגית לאירוע הוקרה שנתי לתורמים גישה למושבים מועדפים בקונצרטים ובאירועים מיוחדים הזמנות לאירועים מאחורי הקלעים ולסיורי הופעות אירועים מיוחדים עם אמנים אורחים שוברים לכרטיסים (ארבעה) שירות קונסיירז' לאח"מים* הזדמנות לשבת על הבמה לצד המוזיקאים במהלך החזרות הזמנות אח"מ לקונצרט יום העצמאות השנתי
 • נציג 2500$
  מנוי לניוזלטר של התזמורת איזכור שם התורם בתוכניית קונצרט איזכור שם התורם בתוכנייה השנתית איזכור שם התורם באתר התזמורת איזכור שם התורם בדו"ח השנתי ציון השם על גבי קיר התומכים בתיאטרון ירושלים הזמנות לקבלות פנים ואירועי תורמים הזמנות לחזרות מיוחדות לקהילת התומכים של התזמורת הסימפונית ירושלים הזמנות לאירועי חינוך הזמנות לקונצרטים בקהילה זיכוי למשקאות (קלים ואלכוהוליים) לשימוש בתיאטרון ירושלים הזמנה זוגית לאירוע הוקרה שנתי לתורמים גישה למושבים מועדפים בקונצרטים ובאירועים מיוחדים הזמנות לאירועים מאחורי הקלעים ולסיורי הופעות אירועים מיוחדים עם אמנים אורחים שוברים לכרטיסים (שישה) שירות קונסיירז' לאח"מים* הזדמנות לשבת על הבמה לצד המוזיקאים במהלך החזרות הזמנות אח"מ לקונצרט יום העצמאות השנתי מודעת תודה בתוכניית הקונצרט (1/4 עמוד) אפשרות לאמץ נגן אפשרות לפרוס חסות על קונצרט בקהילה הנחות בבית מלון מושבי פרימיום בקונצרט גאלה (זוג) מאמר סקירה על התורם בניוזלטר/באתר/בתוכניית הקונצרט
 • מפיק 5000$
  מנוי לניוזלטר של התזמורת איזכור שם התורם בתוכניית קונצרט איזכור שם התורם בתוכנייה השנתית איזכור שם התורם באתר התזמורת איזכור שם התורם בדו"ח השנתי ציון השם על גבי קיר התומכים בתיאטרון ירושלים הזמנות לקבלות פנים ואירועי תורמים הזמנות לחזרות מיוחדות לקהילת התומכים של התזמורת הסימפונית ירושלים הזמנות לאירועי חינוך הזמנות לקונצרטים בקהילה זיכוי למשקאות (קלים ואלכוהוליים) לשימוש בתיאטרון ירושלים הזמנה זוגית לאירוע הוקרה שנתי לתורמים גישה למושבים מועדפים בקונצרטים ובאירועים מיוחדים הזמנות לאירועים מאחורי הקלעים ולסיורי הופעות אירועים מיוחדים עם אמנים אורחים שוברים לכרטיסים (8) שירות קונסיירז' לאח"מים* הזדמנות לשבת על הבמה לצד המוזיקאים במהלך החזרות הזמנות אח"מ לקונצרט יום העצמאות השנתי מודעת תודה בתוכניית הקונצרט (1/2 עמוד) אפשרות לאמץ נגן אפשרות לפרוס חסות על קונצרט בקהילה הנחות בבית מלון מושבי פרימיום בקונצרט גאלה (ארבעה) מאמר סקירה על התורם בניוזלטר/באתר/בתוכניית הקונצרט אפשרות לאמץ נגן ראשי אפשרות לפרוס חסות על פרויקט לבחירתכם אפשרות לפרוס חסות על תוכנית חינוכית אפשרות לפרוס חסות על קונצרט מרכזי הזמנה זוגית לארוחת ערב חגיגית עם המנהל המוזיקלי זוג תגי אח"מ לפסטיבל הללויה

* Personalized ticketing services including priority seating and convenient exchanges.

** Donor covers the cost of food and alcohol.

bottom of page