Donor Circles_bg.jpg
Donor Benefits

If you have questions about supporting the Jerusalem Symphony Orchestra, or wish to discuss your potential contribution,

please contact us at maxim@jso.co.il

חבר 60$


 • מנוי לניוזלטר של התזמורת
 • איזכור שם התורם בתוכניית קונצרט
תורם 120$


 • מנוי לניוזלטר של התזמורת
 • איזכור שם התורם בתוכניית קונצרט
 • איזכור שם התורם בתוכנייה השנתית
 • איזכור שם התורם באתר התזמורת
 • איזכור שם התורם בדו"ח השנתי
תומך 300$


 • מנוי לניוזלטר של התזמורת
 • איזכור שם התורם בתוכניית קונצרט
 • איזכור שם התורם בתוכנייה השנתית
 • איזכור שם התורם באתר התזמורת
 • איזכור שם התורם בדו"ח השנתי
 • ציון השם על גבי קיר התומכים בתיאטרון ירושלים
 • הזמנות לקבלות פנים ואירועי תורמים
 • הזמנות לחזרות מיוחדות לקהילת התומכים של התזמורת הסימפונית ירושלים
 • הזמנות לאירועי חינוך
 • הזמנות לקונצרטים בקהילה
 • זיכוי למשקאות (קלים) לשימוש בתיאטרון ירושלים
מיטיב 600$


 • מנוי לניוזלטר של התזמורת
 • איזכור שם התורם בתוכניית קונצרט
 • איזכור שם התורם בתוכנייה השנתית
 • איזכור שם התורם באתר התזמורת
 • איזכור שם התורם בדו"ח השנתי
 • ציון השם על גבי קיר התומכים בתיאטרון ירושלים
 • הזמנות לקבלות פנים ואירועי תורמים
 • הזמנות לחזרות מיוחדות לקהילת התומכים של התזמורת הסימפונית ירושלים
 • הזמנות לאירועי חינוך
 • הזמנות לקונצרטים בקהילה
 • זיכוי למשקאות (קלים ואלכוהוליים) לשימוש בתיאטרון ירושלים
 • הזמנה זוגית לאירוע הוקרה שנתי לתורמים
 • גישה למושבים מועדפים בקונצרטים ובאירועים מיוחדים
 • הזמנות לאירועים מאחורי הקלעים ולסיורי הופעות
 • אירועים מיוחדים עם אמנים אורחים
 • שוברים לכרטיסים (זוג)
פטרון 1200$


 • מנוי לניוזלטר של התזמורת
 • איזכור שם התורם בתוכניית קונצרט
 • איזכור שם התורם בתוכנייה השנתית
 • איזכור שם התורם באתר התזמורת
 • איזכור שם התורם בדו"ח השנתי
 • ציון השם על גבי קיר התומכים בתיאטרון ירושלים
 • הזמנות לקבלות פנים ואירועי תורמים
 • הזמנות לחזרות מיוחדות לקהילת התומכים של התזמורת הסימפונית ירושלים
 • הזמנות לאירועי חינוך
 • הזמנות לקונצרטים בקהילה
 • זיכוי למשקאות (קלים ואלכוהוליים) לשימוש בתיאטרון ירושלים
 • הזמנה זוגית לאירוע הוקרה שנתי לתורמים
 • גישה למושבים מועדפים בקונצרטים ובאירועים מיוחדים
 • הזמנות לאירועים מאחורי הקלעים ולסיורי הופעות
 • אירועים מיוחדים עם אמנים אורחים
 • שוברים לכרטיסים (ארבעה)
 • שירות קונסיירז' לאח"מים*
 • הזדמנות לשבת על הבמה לצד המוזיקאים במהלך החזרות
 • הזמנות אח"מ לקונצרט יום העצמאות השנתי
נציג 2500$


 • מנוי לניוזלטר של התזמורת
 • איזכור שם התורם בתוכניית קונצרט
 • איזכור שם התורם בתוכנייה השנתית
 • איזכור שם התורם באתר התזמורת
 • איזכור שם התורם בדו"ח השנתי
 • ציון השם על גבי קיר התומכים בתיאטרון ירושלים
 • הזמנות לקבלות פנים ואירועי תורמים
 • הזמנות לחזרות מיוחדות לקהילת התומכים של התזמורת הסימפונית ירושלים
 • הזמנות לאירועי חינוך
 • הזמנות לקונצרטים בקהילה
 • זיכוי למשקאות (קלים ואלכוהוליים) לשימוש בתיאטרון ירושלים
 • הזמנה זוגית לאירוע הוקרה שנתי לתורמים
 • גישה למושבים מועדפים בקונצרטים ובאירועים מיוחדים
 • הזמנות לאירועים מאחורי הקלעים ולסיורי הופעות
 • אירועים מיוחדים עם אמנים אורחים
 • שוברים לכרטיסים (שישה)
 • שירות קונסיירז' לאח"מים*
 • הזדמנות לשבת על הבמה לצד המוזיקאים במהלך החזרות
 • הזמנות אח"מ לקונצרט יום העצמאות השנתי
 • מודעת תודה בתוכניית הקונצרט (1/4 עמוד)
 • אפשרות לאמץ נגן
 • אפשרות לפרוס חסות על קונצרט בקהילה
 • הנחות בבית מלון
 • מושבי פרימיום בקונצרט גאלה (זוג)
 • מאמר סקירה על התורם בניוזלטר/באתר/בתוכניית הקונצרט
מפיק 5000$


 • מנוי לניוזלטר של התזמורת
 • איזכור שם התורם בתוכניית קונצרט
 • איזכור שם התורם בתוכנייה השנתית
 • איזכור שם התורם באתר התזמורת
 • איזכור שם התורם בדו"ח השנתי
 • ציון השם על גבי קיר התומכים בתיאטרון ירושלים
 • הזמנות לקבלות פנים ואירועי תורמים
 • הזמנות לחזרות מיוחדות לקהילת התומכים של התזמורת הסימפונית ירושלים
 • הזמנות לאירועי חינוך
 • הזמנות לקונצרטים בקהילה
 • זיכוי למשקאות (קלים ואלכוהוליים) לשימוש בתיאטרון ירושלים
 • הזמנה זוגית לאירוע הוקרה שנתי לתורמים
 • גישה למושבים מועדפים בקונצרטים ובאירועים מיוחדים
 • הזמנות לאירועים מאחורי הקלעים ולסיורי הופעות
 • אירועים מיוחדים עם אמנים אורחים
 • שוברים לכרטיסים (8)
 • שירות קונסיירז' לאח"מים*
 • הזדמנות לשבת על הבמה לצד המוזיקאים במהלך החזרות
 • הזמנות אח"מ לקונצרט יום העצמאות השנתי
 • מודעת תודה בתוכניית הקונצרט (1/2 עמוד)
 • אפשרות לאמץ נגן
 • אפשרות לפרוס חסות על קונצרט בקהילה
 • הנחות בבית מלון
 • מושבי פרימיום בקונצרט גאלה (ארבעה)
 • מאמר סקירה על התורם בניוזלטר/באתר/בתוכניית הקונצרט
 • אפשרות לאמץ נגן ראשי
 • אפשרות לפרוס חסות על פרויקט לבחירתכם
 • אפשרות לפרוס חסות על תוכנית חינוכית
 • אפשרות לפרוס חסות על קונצרט מרכזי
 • הזמנה זוגית לארוחת ערב חגיגית עם המנהל המוזיקלי
 • זוג תגי אח"מ לפסטיבל הללויה

If you have questions about supporting the Jerusalem Symphony Orchestra, or wish to discuss your potential contribution,

please contact us at maxim@jso.co.il

כסף 10,000$


 • זיכוי למשקאות (קלים ואלכוהוליים) לשימוש בתיאטרון ירושלים
 • שוברים לכרטיסים (8)
 • שירות קונסיירז' לאח"מים*
 • הזדמנות לשבת על הבמה לצד המוזיקאים במהלך החזרות
 • הזמנה לקבלות הפנים החגיגיות לרגל פתיחת העונה
 • הזמנות אח"מ לקונצרט יום העצמאות השנתי
 • מודעת הוקרה בתוכניית הקונצרט (מודעות עמוד מלא ומודעות כריכה אחורית בכפוף לזמינות)
 • אפשרות לאמץ נגן
 • אפשרות לפרוס חסות על קונצרט בקהילה
 • הנחות בבית מלון
 • מושבי פרימיום בקונצרט גאלה
 • מאמר סקירה על התורם בניוזלטר/באתר/בתוכניית הקונצרט
 • אפשרות לאמץ את אחד מראשי חטיבות הנגנים
 • אפשרות לפרוס חסות על פרויקט לבחירתכם
 • אפשרות לפרוס חסות על תוכנית חינוכית
 • אפשרות לפרוס חסות על קונצרט מרכזי
 • הזמנה זוגית לארוחת ערב חגיגית עם המנהל המוזיקלי
 • ארבעה תגי אח"מ לפסטיבל הללויה
 • קונצרט פרטי בבית התורם או במקום לבחירתו
 • הדפסת שם התורם על גבי הכרטיסים למופע
 • הדפסת שם התורם על ההזמנות שנשלחות לאח"מים
 • איזכור שם התורם על גבי הפוסטר של הקונצרט
 • חנייה שמורה
 • אפשרות לארח קבלת פנים פרטית לפני הקונצרט או לאחריו**
 • אפשרות לתורם לדבר מהבמה לפני האירוע הנתמך
 • אפשרות לאמץ את עמדת הנגן הראשי
 • אפשרות לפרוס חסות על קונצרט בסיור
 • אפשרות להזמין ולארח אורחים בקונצרטים ובאירועי האחמ"ים של התזמורת.
זהב 25,000$


 • זיכוי למשקאות לשימוש בתיאטרון ירושלים
 • שוברים לכרטיסים
 • שירות קונסיירז' לאח"מים*
 • הזדמנות לשבת על הבמה לצד המוזיקאים במהלך החזרות
 • הזמנה לקבלות הפנים החגיגיות לרגל פתיחת העונה
 • הזמנות אח"מ לקונצרט יום העצמאות השנתי
 • מודעת הוקרה בתוכניית הקונצרט (מודעות עמוד מלא ומודעות כריכה אחורית בכפוף לזמינות)
 • אפשרות לאמץ נגן
 • אפשרות לפרוס חסות על קונצרט בקהילה
 • הנחות בבית מלון
 • מושבי פרימיום בקונצרט גאלה
 • מאמר סקירה על התורם בניוזלטר/באתר/בתוכניית הקונצרט
 • אפשרות לאמץ את אחד מראשי חטיבות הנגנים
 • אפשרות לפרוס חסות על פרויקט לבחירתכם
 • אפשרות לפרוס חסות על תוכנית חינוכית
 • אפשרות לפרוס חסות על קונצרט מרכזי
 • הזמנה זוגית לארוחת ערב חגיגית עם המנהל המוזיקלי
 • תגי אח"מ לפסטיבל הללויה (כמות בהתאם לסיכום)
 • קונצרט פרטי בבית התורם או במקום לבחירתו
 • הדפסת שם התורם על גבי הכרטיסים למופע
 • הדפסת שם התורם על ההזמנות שנשלחות לאח"מים
 • איזכור שם התורם על גבי הפוסטר של הקונצרט
 • חנייה שמורה
 • אפשרות לארח קבלת פנים פרטית לפני הקונצרט או לאחריו**
 • אפשרות לתורם לדבר מהבמה לפני האירוע הנתמך
 • אפשרות לאמץ את עמדת הנגן הראשי
 • אפשרות לפרוס חסות על קונצרט בסיור
 • אפשרות להזמין ולארח אורחים בקונצרטים ובאירועי האחמ"ים של התזמורת.
 • אזכור שם התורם בשידורי הטלוויזיה ובשידורים המקוונים של האירוע
 • אפשרות לקבל הכרה כמממן-שותף של סיבוב הופעות
 • אפשרות להעניק מתנה לאורחי קונצרט הגאלה השנתי
 • צמד תגי כניסת אח"מ לקונצרטים לכל העונה
פלטינה 50,000$


 • זיכוי למשקאות לשימוש בתיאטרון ירושלים
 • שוברים לכרטיסים
 • שירות קונסיירז' לאח"מים*
 • הזדמנות לשבת על הבמה לצד המוזיקאים במהלך החזרות
 • הזמנה לקבלות הפנים החגיגיות לרגל פתיחת העונה
 • הזמנות אח"מ לקונצרט יום העצמאות השנתי
 • מודעת הוקרה בתוכניית הקונצרט (מודעות עמוד מלא ומודעות כריכה אחורית בכפוף לזמינות)
 • אפשרות לאמץ נגן
 • אפשרות לפרוס חסות על קונצרט בקהילה
 • הנחות בבית מלון
 • מושבי פרימיום בקונצרט גאלה
 • מאמר סקירה על התורם בניוזלטר/באתר/בתוכניית הקונצרט
 • אפשרות לאמץ את אחד מראשי חטיבות הנגנים
 • אפשרות לפרוס חסות על פרויקט לבחירתכם
 • אפשרות לפרוס חסות על תוכנית חינוכית
 • אפשרות לפרוס חסות על קונצרט מרכזי
 • הזמנה זוגית לארוחת ערב חגיגית עם המנהל המוזיקלי
 • תגי אח"מ לפסטיבל הללויה (כמות בהתאם לסיכום)
 • קונצרט פרטי בבית התורם או במקום לבחירתו
 • הדפסת שם התורם על גבי הכרטיסים למופע
 • הדפסת שם התורם על ההזמנות שנשלחות לאח"מים
 • איזכור שם התורם על גבי הפוסטר של הקונצרט
 • חנייה שמורה
 • אפשרות לארח קבלת פנים פרטית לפני הקונצרט או לאחריו**
 • אפשרות לתורם לדבר מהבמה לפני האירוע הנתמך
 • אפשרות לאמץ את עמדת הנגן הראשי
 • אפשרות לפרוס חסות על קונצרט בסיור
 • אפשרות להזמין ולארח אורחים בקונצרטים ובאירועי האחמ"ים של התזמורת.
 • אזכור שם התורם בשידורי הטלוויזיה ובשידורים המקוונים של האירוע
 • אפשרות להעניק מתנה לאורחי קונצרט הגאלה השנתי
 • ארבעה תגי כניסת אח"מ לקונצרטים לכל העונה
 • אפשרות לקבל הכרה כמממן-שותף של סיבוב הופעות
 • אפשרות לקבל הכרה כמממן-שותף של סדרה למנויים או של פסטיבל
 • מסיבת עיתונאים להכרזה פומבית על מתן התרומה
יהלום 100,000$


 • זיכוי למשקאות לשימוש בתיאטרון ירושלים
 • שוברים לכרטיסים
 • שירות קונסיירז' לאח"מים*
 • הזדמנות לשבת על הבמה לצד המוזיקאים במהלך החזרות
 • הזמנה לקבלות הפנים החגיגיות לרגל פתיחת העונה
 • הזמנות אח"מ לקונצרט יום העצמאות השנתי
 • מודעת הוקרה בתוכניית הקונצרט (מודעות עמוד מלא ומודעות כריכה אחורית בכפוף לזמינות)
 • אפשרות לאמץ נגן
 • אפשרות לפרוס חסות על קונצרט בקהילה
 • הנחות בבית מלון
 • מושבי פרימיום בקונצרט גאלה
 • מאמר סקירה על התורם בניוזלטר/באתר/בתוכניית הקונצרט
 • אפשרות לאמץ את אחד מראשי חטיבות הנגנים
 • אפשרות לפרוס חסות על פרויקט לבחירתכם
 • אפשרות לפרוס חסות על תוכנית חינוכית
 • אפשרות לפרוס חסות על קונצרט מרכזי
 • הזמנה זוגית לארוחת ערב חגיגית עם המנהל המוזיקלי
 • תגי אח"מ לפסטיבל הללויה (כמות בהתאם לסיכום)
 • קונצרט פרטי בבית התורם או במקום לבחירתו
 • הדפסת שם התורם על גבי הכרטיסים למופע
 • הדפסת שם התורם על ההזמנות שנשלחות לאח"מים
 • איזכור שם התורם על גבי הפוסטר של הקונצרט
 • חנייה שמורה
 • אפשרות לארח קבלת פנים פרטית לפני הקונצרט או לאחריו**
 • אפשרות לתורם לדבר מהבמה לפני האירוע הנתמך
 • אפשרות לאמץ את עמדת הנגן הראשי
 • אפשרות לפרוס חסות על קונצרט בסיור
 • אפשרות להזמין ולארח אורחים בקונצרטים ובאירועי האחמ"ים של התזמורת.
 • אזכור שם התורם בשידורי הטלוויזיה ובשידורים המקוונים של האירוע
 • אפשרות להעניק מתנה לאורחי קונצרט הגאלה השנתי
 • תגי כניסת אח"מ לקונצרטים לכל העונה (כמות בהתאם לסיכום)
 • אפשרות לקבל הכרה כמממן-שותף של סיבוב הופעות
 • אפשרות לקבל הכרה כמממן-שותף של סדרה למנויים או של פסטיבל
 • מסיבת עיתונאים להכרזה פומבית על מתן התרומה

If you have questions about supporting the Jerusalem Symphony Orchestra, or wish to discuss your potential contribution,

please contact us at maxim@jso.co.il